Dokumenty

Zriaďovacia listina [.JPG súbor]


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Diagnostického centra za školský rok 2018/2019 [.pdf súbor]


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Diagnostického centra za školský rok 2017/2018 [.pdf súbor]


ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM [.doc súbor] [.pdf verzia]


Školský vzdelávací program pre deti materskej školy v diagnostických triedach pri diagnostickom centre [.pdf súbor]


Výchovný program diagnostického centra [.pdf súbor]


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Diagnostického centra za školský rok 2016/2017 [.pdf súbor]


     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®