Dokumenty

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA [.pdf súbor]


VÝCHOVNÝ PROGRAM DIAGNOSTICKÉHO CENTRA [.pdf súbor]


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Diagnostického centra za školský rok 2022/2023 [.pdf súbor]


Zriaďovacia listina [.PDF súbor]


Školský vzdelávací program pre deti materskej školy v diagnostických triedach pri diagnostickom centre [.pdf súbor]


     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®