CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE

ponúka poradenstvo pre deti a rodičov:

  • psychologické poradenstvoCŠPP

  • vyšetrenie školskej zrelosti

  • sociálne poradenstvo

  • diagnostiku porúch správania

  • pomoc pri výchove hyperaktívnych detí

  • pomoc pri riešení emocionálnych porúch

  • emocionálna nestabilita

  • problémy s dospievaním a pod.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a logopedickú stratstlivosť aktuálne z personálnych dôvodov neposktujeme.

deti

Objednávajte sa telefonicky a mailom:
Kontakt na sociálneho pedagóga: 02/43421659, 0904 905 913
socialne@dcpredeti.sk

Adresa: CŠPP pri DC Bratislava, Slovinská 1, 82104 Bratislava

 

     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®