Vítame Vás na stránke

Diagnostického centra

v Bratislave

budova zariadenia

Voľné pracovné miesto: vychovávateľ / vychovávateľka

Požadované vzdelanie podľa zákona 138/2019, VŠ - sociálna práca, liečebná, špeciálna pedagogika, pedagogika.
Viac informácií: 0903 259 801, peter.grega@dcpredeti.sk


Návštevy detí v zariadení realizujeme po dohode so sociálnym oddelením, rodičia dohodnite si prosím návštevu na tel.čísle 02/43421659, 0904 046 327.


OZNAM

V zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru v súvislosti s „ochranou mäkkých cieľov na školách“ si Vám dovoľujem oznámiť telefónne číslo 0961 032 805 a mailovú adresu oopztrnavka@minv.sk (resp. chranimedeti@minv.sk) Obvodného oddelenia PZ Bratislava Trnávka, Vietnamská 23, Bratislava v územnej časti ktorého je Vaša škola situovaná.

Tieto kontaktné údaje majú slúžiť na oznámenie akýchkoľvek informácií, alebo zistenia skutočností nasvedčujúcich rôznemu protiprávnemu konaniu v školských zariadeniach.

V priebehu mesiaca jún 2023 by sa malo uskutočniť osobné stretnutie určeného policajta s vedúcim pedagogickým zamestnancom každej základnej a strednej školy.

mjr. Mgr. Peter Ďurček
riaditeľ | OO PZ BA Trnávka | Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II
logo MINV
Vietnamská 23 | 827 49 Bratislava 2 | Slovenská republika


 „Deti sú zrkadlá. Ak sú 
 obklopené láskou, potom 
 ju tiež odrážajú. 
 Ak okolo nich láska chýba, 
 nemajú čo odrážať.“ 

  (Anthony de Mello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®