Naše aktivity

 

Škola v prírode

Pre naše deti už niekoľko rokov zabezpečujeme vďaka našim sponzorom týždenné ozdravné pobyty formou školy v prírode. Najčastejšie chodievame do Brezovej pod Bradlom, odkiaľ sa deti vracajú s peknými spomienkami.

Víkendové stretnutia rodín v Brezovej pod Bradlom

Vďaka grantu Protidrogového fondu organizujeme každoročne niekoľko víkendových stretnutí rodičov a detí umiestnených na dobrovoľný pobyt v Brezovej pod Bradlom. Cieľom tejto aktivity je popri oddychu a relaxovaní najmä oboznámenie sa s rodinným zázemím detí, získať rodičov pre intenzívnejšiu spoluprácu. Tieto pobyty sú diagnosticky veľmi významné, lebo nám umožňujú nahliadnúť do rodinnej interakcie. Rodičia počas pobytu nie sú v časovom strese a môžu uvoľnene a v príjemnom prostredí sa porozprávať s odborníkmi nášho zariadenia, vzájomne si vymeniť skúsenosti, vyventilovať si svoje problémy, zahrať sa so svojimi deťmi. Terapeutické aktivity prebiehajú formou sociálno-psychologického výcviku.

Karneval

V tradičnom čase karnevalových aktivít organizujeme v našom zariadení populárny detský karneval, kde deti aj výchovní pracovníci sa môžu pochváliť svojou kreativitou.

Vernisáž

V roku 2007 sme založili tradíciu predvianočnej vernisáže detských výtvarných prác vystavených v našom zariadení. Rodičia,  hostia i deti majú možnosť odkúpiť si za symbolickú cenu diela našich mladých umelcov. Výťažok vernisáže venujeme detským onkologickým pacientom, čím podporujeme u našich detí empatické cítenie, ochotu pomáhať odkázaným.


Oddychové pobyty na našej chate v Banskej Štiavnici

V skromných podmienkach našej chaty môžu počas celého roka deti s vychovávateľmi (ale aj cudzí záujemcovia za symbolickú cenu) oddýchnuť si v krásnom prostredí Štiavnických hôr.

 

 „Deti sú zrkadlá. Ak sú 
 obklopené láskou, potom 
 ju tiež odrážajú. 
 Ak okolo nich láska chýba, 
 nemajú čo odrážať.“ 

  (Anthony de Mello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®