Naše aktivity

 

Škola v prírode

Pre naše deti už niekoľko rokov zabezpečujeme vďaka našim sponzorom týždenné ozdravné pobyty formou školy v prírode. Najčastejšie chodievame do obce DOBRÁ VODA v okrese Trnava, odkiaľ sa deti vracajú s peknými spomienkami.


Víkendové stretnutia rodín v ZLATNÍCKEJ DOLINE v Skalici

Vďaka grantu Protidrogového fondu organizujeme každoročne niekoľko víkendových stretnutí rodičov a detí umiestnených na dobrovoľný pobyt v Brezovej pod Bradlom. Cieľom tejto aktivity je popri oddychu a relaxovaní najmä oboznámenie sa s rodinným zázemím detí, získať rodičov pre intenzívnejšiu spoluprácu. Tieto pobyty sú diagnosticky veľmi významné, lebo nám umožňujú nahliadnúť do rodinnej interakcie. Rodičia počas pobytu nie sú v časovom strese a môžu uvoľnene a v príjemnom prostredí sa porozprávať s odborníkmi nášho zariadenia, vzájomne si vymeniť skúsenosti, vyventilovať si svoje problémy, zahrať sa so svojimi deťmi. Terapeutické aktivity prebiehajú formou sociálno-psychologického výcviku.


Karneval

V tradičnom čase karnevalových aktivít organizujeme v našom zariadení populárny detský karneval, kde deti aj výchovní pracovníci sa môžu pochváliť svojou kreativitou.


Športový deň

Každoročne organizujeme futbalový zápas medzi deťmi a zamestnancami DC. Tradíciou sa stali tiež futbalové zápasy medzi deťmi z Liečebno-výchovného zariadenia na Hrdličkovej ulici a našimi deťmi.


Celodenné poznávacie výlety

Už niekoľko rokov sa zapájame do Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.
Výsledkom tohto snaženia je zrealizovanie poznávacích výletov do rôznych oblastí Slovenska. Organizujeme ich na konci júna a zúčastňuje sa ich okolo 35 detí a 6 učiteľov.
Postupne sme si za tie roky prezreli expozície na Trenčianskom hrade, Červenom Kameni, Bojnickom zámku, v múzeu vo Svätom Antone a v Banskom múzeu v Banskej Štiavnici sme dokonca mali možnosť fárať do bane. Nezabudnuteľné zážitky sme si doniesli z múzea v Topoľčiankach s priľahlým Národným žrebčínom, kde sme sa dozvedeli o chove športových a kočovných koní a ich výcviku. V obore Piesky sme videli chov zubrov, ktorý je jediný v strednej Európe. V planetáriu v Hlohovci a vo hvezdárni v Hurbanove sme sa dozvedeli zaujímavosti o hviezdach, o súhvezdiach zimnej oblohy a naučili sme sa orientovať na oblohe. Prezreli sme si aj pamätník SNP v Banskej Bystrici a Harmaneckú jaskyňu. Vycestovali sme dokonca až na vzdialený Oravský hrad a do skanzenu Zuberec.
Cieľom výletov je zážitkovým spôsobom rozšíriť vedomostný obzor detí poznaním kultúrneho dedičstva, ako aj poskytnúť im zážitok z niečoho pekného. Zároveň im chceme ukázať možnosti vhodného trávenia voľného času, budovania záujmovej sféry a tým prispievať k prevencii kriminality detí a mládeže.
Poskytnúť deťom takéto nezabudnuteľné zážitky, sme mohli len vďaka finančnej podpore z Magistrátu hlavného mesta Bratislavy pri realizovaní projektov. Vzhľadom na to, že veľa našich detí pochádza z Bratislavy, vidíme v tom aj prínos pre hlavné mesto.
Z finančných prostriedkov z grantu sme zabezpečili dopravu, vstupné do stanovených objektov, prilepšili sme stravu sladkosťami a malinovkami. Mimoriadne veľký úspech mali upomienkové predmety hradené tiež z prostriedkov grantu, ktoré si každé dieťa odnieslo z výletu.
Dúfame, že aj naďalej budeme môcť realizovaním Grantového programu hlavného mesta Bratislavy, s našimi deťmi objavovať ešte nepoznané krásy Slovenska.

 

 „Deti sú zrkadlá. Ak sú 
 obklopené láskou, potom 
 ju tiež odrážajú. 
 Ak okolo nich láska chýba, 
 nemajú čo odrážať.“ 

  (Anthony de Mello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®